Logo-De-Sleutel-transparant
In onderwijsland is een ontwikkeling gaande van methodevolgend naar leerlijnvolgend lesgeven. Dit betekent dat de leerinhouden op zich niet (persé) veranderen, maar dat leerkrachten gebruik maken van hun vakmanschap om leerlijnen op eigen wijze vorm te geven. Op die manier is het onderwijs beter af te stemmen op  wat kinderen nodig hebben. Ook kun je zo flexibler inspelen op de actualiteit of bij wat er (bij kinderen) leeft.  Het geeft ook de mogelijkheid om kinderen actief gebruik te laten maken van computer, I-pads en chromebooks.

Tijdens de studiedagen maakt het team van De Sleutel gericht kennis met de belangrijkste ICT-toepassingen die gebruikt kunnen worden bij thematisch werken en wereldoriëntatie. De studiedagen worden geleid door een medewerker van O-in-O-advies, gespecialiseerd in onderwijsconcepten en ICT.

kerstmarkt
Op zaterdag 17 december van 16.30 tot 19.30 uur is er weer de jaarlijkse kerstmarkt.
Naast leuke kraampjes met lekkere hapjes, drankjes en een gezellige kerstsfeer, organiseren we ook weer voor de kinderen tot 12 jaar het gratis kerstbakjes maken en knutselen in de hal van de Nicolaasschool. We zien jullie graag de 17e december.
 Tevens kunnen we nog hulp gebruiken bij de opbouw van de kramen op zaterdag 17 december vanaf 12 uur. Aanmelden kan per mail naar
 Namens de organisatie.
schoolfotograaf
Enige tijd geleden zijn de inlogkaarten van de schoolfoto’s uitgedeeld aan de kinderen. Hoogstwaarschijnlijk hebt u ze al besteld, maar toch willen u er weer even aan herinneren i.v.m. de feestdagen die eraan komen. Degene die nog graag wat willen bestellen als cadeau voor Sinterklaas of de kerstdagen, wacht hier niet te lang mee! Houd rekening met de levertijden van vooral de speciale foto producten, zoals de fotocadeau artikelen en wanddecoratie artikelen.

Met vriendelijke groet,
Photo l’ecole, de Schoolfotograaf  -  www.photolecole.nl
Ouderraadpleging 2016
Dinsdag 1 november krijgen de kinderen een brief mee naar huis met daarop de unieke code om te kunnen deelnemen aan deze raadpleging.
Als u wilt stemmen voor of tegen de invoering van het Gelijke Tijden Model, klik dan op deze link: Ouderraadpleging Gelijke Tijden Model
Let op, u heeft het stemformulier met de stemcode nodig om te stemmen.

MR van OBS De Sleutel
op tijd naar schoolDe oudergeleding van de MR is druk met de voorbereidingen van de ouderraadpleging in verband met het voorstel van de directeur om over te gaan naar 5-gelijke-schooltijden. Edwin Adriaanse, vader van Nina en Tom, heeft zich net als een aantal jaren geleden ingezet om de raadpleging ICT-technisch mogelijk te maken. Bedankt daarvoor!! Op dinsdag 1 november krijgen alle oudste leerlingen een brief mee voor u als ouder met een inlogcode voor de enquête.
jantje beton
De Jantje-Beton-actie van de leerlingenraad van vorig schooljaar is een groot succes geworden. Er zijn in totaal 450 loten verkocht. Dat betekent dat de actie €  1350,00 heeft opgebracht.

Momenteel worden er weer gesprekken gevoerd over de renovatie van ons schoolgebouw. Daarbij zijn de plannen die enkele jaren geleden gemaakt leidend. In eerste instantie moet het gebouw er gewoon weer representatief uitzien en ook in technisch opzicht weer klaar zijn voor de toekomst. Daarnaast zullen enkele andere aanpassingen plaatsvinden:
- Onderwijskundige aanpassingen: Het schoolgebouw geschikt maken voor daltononderwijs door de ruimte buiten de lokalen beter te benutten.

Al jaren is een groep ouders actief bij het opsporen van hoofdluis bij de kinderen op school. Dit gebeurt meestal direct op maandag na elke schoolvakantie (van een week of langer).
Op De Sleutel was het jarenlang traditie dat kinderen opgehaald werden, als er hoofdluis geconstateerd was. Dat werd min of meer verplicht gesteld. Sinds medio 2014 hebben wij deze 'verplichting' eraf gehaald en zijn we overgegaan naar een advies. Omdat het vaak lastig is om ouders telefonisch te bereiken en ouders daarnaast vaak niet in de gelegenheid zijn om hun kind direct te (laten) behandelen, hebben we besloten om met ingang van de herfstvakantie ouders per mail te informeren.

Op De Sleutel krijgen de leerlingen de mogelijkheid om gebruik te maken van het softwarepakket Ambrasoft voor het oefenen met rekenen en taal. De kinderen gebruiken op school Ambrasoft bijvoorbeeld voor het leren van de tafels van vermenigvuldiging.
Ambrasoft heeft onlangs een update gekregen. Niet alleen is het onderdeel ‘tafels oefenen’ verbeterd, maar ook is Ambrasoft nu geschikt voor gebruik op een tablet.
Het mooie van het softwarepakket Ambrasoft is dat dit oefenprogramma niet alleen op school, maar ook thuis te gebruiken is, zonder dat hier voor u, als ouder, kosten aan verbonden zijn. Op dit moment maakt slechts 29 procent van de leerlingen van De Sleutel thuis gebruik van Ambrasoft. Als school vinden wij het jammer dat niet meer kinderen gebruik maken van deze mogelijkheid, vandaar dat ik het thuisgebruik van Ambrasoft nogmaals onder uw aandacht breng.

bladactie
Ook dit jaar gaat onze school meedoen aan de bladinzamelactie. Op maandag 31 oktober begint deze actie officieel. Binnenkort staat er een bladkorf op school.
We gaan weer ons uiterste best doen om zoveel mogelijk bladeren te verzamelen. De actie duurt t/m donderdag 10 november 13.00 uur.
Onze school gaat groenten en fruit eten in de ochtendpauze!
Gedurende schooljaar 2016-2017 doet onze school mee met het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Dit is een Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten van voldoende groenten en fruit. Door EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook gezellig!

In verband met de aanstaande geboorte van onze zoon (want dat weten we al) zal ik binnenkort enkele dagen afwezig zijn. Anja Visser () en Marit Ranzijn (), beiden lid van het MT van De Sleutel zijn dan aanspreekpersonen voor urgente zaken op directieniveau. Op dinsdag is er geen MT-lid op school aanwezig. Dringende zaken kunt u dan doorgeven aan Esther van Onzen. Zij zal de dan doorspelen naar Anja of Marit.
Op maandag 14 november a.s. is de versieravond voor Sinterklaas, in tegenstelling tot wat eerder in de kalender is genoemd (21 nov.) Deze datum is aangepast, aangezien de intocht van Sinterklaas op 12 november a.s. is in Maassluis. Binnenkort ontvangt u meer informatie.
Op dinsdag 6 december a.s. is de versieravond voor Kerst.
Na zes lange weken schoolvakantie opent De Sleutel op maandag 29 augustus weer haar deuren. We willen alle ouders en kinderen (bij droog weer) uitnodigen voor de opening van het nieuwe schooljaar op het grote plein. Daarna loopt u gezellig met uw kind(eren) de school in.
Als het regent, vindt de feestelijke opening plaats in de grote zaal. In verband met ruimtegebruik kunnen er dan geen ouders bij de opening van het schooljaar zijn. U brengt uw kind(eren) dan eerst om 8.30 uur rustig naar de klas(sen).
Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn de kinderen vanaf 8.20 uur welkom in de school. Tijdens de inloop kunnen kinderen met aangegeven activiteiten in de klas aan de slag. Om half negen beginnen de lessen. Op deze manier verwachten we een meer gefaseerde inloop te krijgen. Zo voorkomen we de drukte die nu bij de eerste bel ontstaat in de smalle gangen van de midden- en bovenbouw.  Voor de groepen 1, 2 en 3 verandert er niets. Zij konden al vanaf 8.20 uur de school in.
gezonde pauzesOok dit schooljaar zullen we ons weer inschrijven voor de actie ‘Schoolfruit’. Hopelijk wordt onze aanvraag gehonoreerd.
Wij vinden het als school belangrijk dat kinderen ook op school gezond eten en gezond drinken. We willen u als ouder dan ook vragen om hier rekening mee te houden met wat u uw kind meegeeft naar school. Binnen het team hebben we de afspraak (opnieuw gemaakt) dat snoep weer mee terug naar huis gaat.
In de loop van dit jaar wil de school met enkele ouders kijken of we kunnen komen tot een Gezonde-School– aanpak. Meer informatie: https://www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs
In de tweede en de derde schoolweek worden de startgesprekken gehouden. Voor de ouders van de leerlingen van groep 2-8 hangen er vanaf dinsdag intekenlijsten bij de lokalen. Voor de ouders van groep 1 is een startgesprek niet zinvol, omdat zij al een uitgebreide intake en/ of stand-van-zaken-gesprek hebben gehad. Het startgesprek is bedoeld als kennismakingsgesprek tussen ouder(s) en leerkracht(en). In dit gesprek kunt u aan de hand van het formulier ‘startgesprekken’ informatie geven over wat voor uw kind va belang is. Het formulier hebben alle ouders als bijlage bij de nieuwsbrief van augustus ontvangen.  Wilt u dit formulier ingevuld meenemen?
renovatie van de schoolGoed nieuws omtrent de soapstory rondom ons schoolgebouw: De bezwaren waarop de gemeente onze renovatie heeft afgewezen zijn door de rechter ongegrond verklaard. Dat betekent dat de gemeente gehouden is aan eerdere afspraken die zij met ons bestuur gemaakt heeft over de renovatie van De Sleutel. De rechter heeft geen uitspraak gedaan over bedragen.

De gemeente heeft deze week aangegeven niet in beroep te gaan. Onze directeur-bestuurder Yvonne de Haas is inmiddels uitgenodigd voor een overleg met de gemeente. We houden u op de hoogte.
We starten dit schooljaar met enkele nieuwe gezichten in ons team. Zij zullen zich voorstellen in de groepsnieuwsbrief:
  • Lotte Buter-Douma: leerkracht groep 1 op maandag t/m woensdag
  • Lotte Wolthers: leerkracht groep 4 op maandag en dinsdag
  • Dennis Dijkgraaf: invalkracht voor Martin Pothof in groep 5 op maandag t/m donderdag
  • Annemieke Pliesters: vaste invalkracht (De Sleutel is haar ‘moederschool’, wanneer er geen inval nodig is binnen ons bestuur)
Nieuwsbrief: De Nieuwsbrief verschijnt maandelijks op de laatste vrijdag van de maand.
Nieuws uit de groepen: Voor elke groep verschijnt één keer per maand op de eerste vrijdag van de maand een nieuwsbrief.
Groepsinformatie: De groepsinformatie die eerst mondeling werd gegeven op de groepsouderavond ontvangt u binnenkort per mail. In de mail vindt u informatie over de leerstof die in het betreffende leerjaar aan bod komt, informatie over schoolreizen of schoolkampen, informatie over huiswerk, enzovoort.
De workshopvond die op 4 oktober gehouden wordt, is bedoeld om u uitgebreider kennis te laten maken met thema’s die op onze school spelen.

Nieuwsgierig naar de aanleg van ons nieuwe Groene schoolplein?

Klik hier voor het laatste nieuws

Binnenkort

Zomervakantie
woensdag 21 aug 2019
Go to top