Logo-De-Sleutel-transparant
2017 01 25 voorleesfestivalVandaag vond voor de derde keer het voorleesfestival plaats op school. 14 enthousiaste voorlezers hebben de kinderen tijdens 2 voorleesrondes mee genomen in onder meer de wereld van krokodillen, apen, de bouwplaats, het toilet en het lichaam. In alle klassen zaten kinderen gezellig met elkaar te luisteren naar zelf uitgekozen boeken. Daarmee was het voorleesfestival wederom een groot succes!
Op woensdag  25 januari 2017 vindt het derde voorleesfestival op De Sleutel plaat. Dit is ter gelegenheid  van de opening van de Nationale Voorleesdagen.                                                               
Het  festival begint om 11.30 uur en duurt tot ongeveer 12.05 uur.  Er zijn twee voorleesrondes van een kwartier. Leerlingen van de groepen 1 t/m 4 kunnen samen met een van hun ouders komen luisteren naar het voorlezen.
            
Voor de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 is het natuurlijk ook het leukst als zij samen met hun ouders komen luisteren. Maar als je niet in de gelegenheid bent om mee te komen, mogen zij ook alleen naar de voorleesrondes. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 schrijven zich op inschrijflijsten in voor de boeken waar ze naartoe willen.

team kerst scroodge 350pxb
Team van De Sleutel voert Scrooge op. Een voorstelling waarin zowel Sinterklaas, de Paashaas als de kerstman langskwam.
plein
Na de kerstmaaltijd in de klassen was er op het plein van De Sleutel een gezellig samenzijn van kinderen, ouders en leerkrachten.
kerstboomWij wensen alle ouders, verzorgers en kinderen een hele goede vakantie toe.
Een extra buiging voor de ouderraad die zich, met hulp van andere ouders, de afgelopen maand enorm heeft ingezet om de decembermaand tot een echte feestmaand te maken voor de kinderen van De Sleutel. Top!

Geniet van de feestdagen en tot dinsdag 10 januari.
Op maandag 9 januari heeft het team een studiedag. Tijdens het middagprogramma van de studiedag staan werkt het team aan: procesgericht werken met cultuureducatie in relatie tot daltononderwijs.

Samen met 5 andere scholen van onze stichting heeft De Sleutel professionaliseringsubsidie in de wacht gesleept. Deze subsidie is gericht op deskundigheidsbevordering van het team. Met de gelden willen wij onze kunst- en cultuureducatie integreren binnen ons daltononderwijs.

renovatie
Zoals in de vorige nieuwsbrief al gemeld, er wordt achter de schermen hard gewerkt aan de renovatieplannen voor De Sleutel. In het nieuwe schooljaar ontvangt u een uitnodiging om de plannen te bekijken.

Alle ouders die de moeite hebben genomen om de oudertevredenheidsenquête in te vullen, hartelijk  bedankt. De respons komt net boven de 50% uit. De ouders geven de school een gemiddeld een 7.2, een dikke voldoende dus (was 7.4 in 2014). We streven naar een totaalscore van tenminste 7.5. Dus werk aan de winkel. De resultaten van de enquête zullen in het team en in de MR besproken worden. Daarna ontvangt u  eind februari een inhoudelijke terugkoppeling.

Bij de leerlingen van groep 6-7-8 is ook een enquête afgenomen.  De resultaten daarvan worden besproken binnen de leerlingenraad, het team en de MR. De kinderen van de bovenbouw geven de school een 7.9 als rapportcijfer (was 8.0 in 2014). Ook hiervan krijgt u eind februari een inhoudelijke terugkoppeling.

De resultaten van het  tevredenheidonderzoek bij leerkrachten worden in het team en de MR besproken. Het schoolteam geeft de school een 7.8 (was 7.6 in 2014).  
privacyOp het aanmeldingsformulier dat u voor uw zoon of dochter hebt ingevuld, wordt gevraagd of u bezwaar hebt tegen het delen van foto’s op de website. Inmiddels is het gebruik van social media behoorlijk uitgebreid.

In verband met de studiedag van 9 januari vindt de luizencontrole niet direct plaats na de vakantie, maar een week later op 16 januari. Wilt u wanneer uw kind last heeft van hoofdluis dit even doorgeven aan de groepsleerkracht. Dan kunnen wij overige ouders in de klas hierover informeren.
nationale voorleesdagen 2017Het voorleesfestival op 25 januari is het startschot voor de Nationale Voorleesdagen! Van 25 januari tot 4 februari staat bij boekhandels en bibliotheken het voorlezen aan jonge kinderen centraal, met speciale aandacht voor het boek De kleine walvis, prentenboek van het jaar.

2016 11 28 pietenvoorstelling
Vandaag zijn we met groep 3 naar de pietenvoorstelling in het Havenkwartier geweest. Best even spannend en leuk zo'n uitje met de klas.

Eerder vandaag heeft u een mail ontvangen van de MR-oudergeleding over de uitkomsten van de ouderraadpleging inzake gelijke schooltijden. In de MR-vergadering van dinsdag 29 november bespreekt de oudergeleiding van de MR deze resultaten met de teamgeleding van de MR en met de directie. Vrijdag 2 december neemt de directeur een besluit over het voorstel gelijke schooltijden.
Tot en met 4 december kunt u de oudertevredenheidsenquête invullen. Op dit moment heeft al  33% van de ouders dit gedaan. Tegelijk met de ouderenquête lopen er ook enquêtes op leerlingenniveau (groep 6-7-8) en op leerkracht-niveau. De uitkomsten van de enquêtes, die overigens anoniem zijn, worden binnen het team en binnen de MR besproken. De leerling-enquête wordt ook binnen de leerlingenraad besproken. We gebruiken de enquêtes om de tevredenheid van leerlingen, ouders en personeel te meten en om ons schoolbeleid bij te stellen.
verkeershinderDe verkeershinder op het kruispunt Ganzeboomsweg – Kolkmansweg duurt waarschijnlijk tot eind volgende week. Mocht het langer duren, dan laat ik u dat per mail weten.  Gedurende de werkzaamheden blijft de bereikbaarheid van de school per auto lastig. Ook het parkeren in de buurt van school is dan problematisch.

Alle ouders die geholpen hebben bij de Sintversier-avond, hartelijke bedankt.
Op dinsdagavond 6 december vanaf 19.30 uur a.s. is de versieravond voor Kerst. Het gaat hier om een reeds eerder aangekondigde gewijzigde datum.
Van het bestuur hebben we de definitieve toezegging dat ons gebouw gerenoveerd gaat worden, los van de uitkomst van het geschil tussen de gemeente en het bestuur. Daar zijn wij heel blij mee. Alles is er op gericht om in de zomervakantie te starten met de werkzaamheden. Uit ervaringen met de verbouwing van de evangelische basisschool De Olijfboom is gebleken dat dit kan betekenen dat kinderen dan niet (gedeeltelijk) elders gehuisvest hoeven te worden. Dat is voor kinderen, voor ouders en voor leerkrachten natuurlijk het mooist. Bovendien worden herhuisvestingskosten van het renovatiebudget afgehaald. Dus extra prettig als we niet hoeven te verkassen.  
Vanaf januari kunnen we u concreet laten zien wat de plannen zijn in de vorm van tekeningen, impressies en een tijdpad. Er zijn al diverse ouders die hun diensten aangeboden hebben om mee te werken. Super!  Hebt u beroepshalve of anderszins het idee dat u een steentje kan bijdragen, laat ons dat weten. Wellicht kunnen we op die manier net iets extra’s neerzetten voor onze kinderen! Ook als u het leuk vindt om mee te denken, maak dit kenbaar aan Ine of aan Gert.
Onze school wordt op 26 januari gevisiteerd door de Nederlands Daltonvereniging. Met deze visitatie hopen en verwachten we het predicaat Daltonschool voor de komende jaren weer in de wacht te slepen. Meer hierover in de nieuwsbrief van januari en februari.
Normering CITO-toetsen: De Sleutel hanteerde bij het verwerken van de CITO-scores de ABCDE-normering. Met ingang van dit schooljaar zijn we overgestapt naar de I-t/m-V-normering. In de bijlage van deze nieuwsbrief leest u hierover meer.
Normering toetsen spelling: Vorig schooljaar hebben we gemerkt dat de methodegebonden toetsen van STAAL-spelling erg streng was. De methodemakers hebben aan het begin van het schooljaar de normering aangepast. De eerste ervaringen laten zien dat de normering nog steeds leidt tot onnodig veel onvoldoendes. Omdat dit niet dubbelt met het beeld dat wij van onze leerlingen hebben en met het beeld dat de CITO-toets spelling geeft, onderzoeken we momenteel hoe andere scholen hiermee omgaan. Dat zal waarschijnlijk leiden tot een nieuwe aanpassing.  Voor nu willen we meedelen om niet te zwaar te tillen aan een negatieve score op spelling. In de nieuwsbrief van januari informeren we u hier verder over.
Naar aanleiding van gesprekken met de OR en met gesprekken met ouders in de (wandel)gangen geven ouders aan dat we alles waarmee we bezig zijn binnen de Sleutel best wat meer onder het voetlicht mogen brengen. Daarom dit berichtje

Dit schooljaar werken we als team voor het derde jaar volgens de methodiek van leerKRACHT. Met leerKRACHT werken we actief aan een professionele verbetercultuur binnen school. Binnen leerKRACHT werken we samen door:
  • Gezamenlijke lesvoorbereiding  / lesbezoeken / feedbackgesprekken;
  • het realiseren van gezamenlijke teamdoelen op het verbeterbord.

Nieuwsgierig naar de aanleg van ons nieuwe Groene schoolplein?

Klik hier voor het laatste nieuws

Binnenkort

Zomervakantie
woensdag 21 aug 2019
Go to top