Logo-De-Sleutel-transparant
De kinderen van groep 8 hebben dinsdag en donderdag ontzettend goed hun beste gedaan op de Route-8-eindtoets. Deze toets wordt digitaal afgenomen en de moelijkheidsgraad wordt al werkende afgestemd op het niveau van het kind. Na de vakantie zullen nog enkele kinderen de toets afmaken. Medio mei verwachten we de uitslag.
Deze uitslag is niet meer bepalend voor het schooladvies. Dat advies hebben ouders en kinderen al eerder ontvangen. Alleen wanneer de uitslag van de eindtoets hoger uitvalt dan het schooladvies, is de school verplicht om het advies te heroverwegen. Dit zullen wij natuurlijk altijd doen in overleg met het kind en zijn ouders.
wandelenDe afgelopen twee weken heeft Marit Ranzijn Selma Boumans, onze nieuwe intern begeleider, op diverse momenten uitgebreid bijgepraat over de leerlingenzorg op De Sleutel. Op 3 mei wordt dit afgerond. Vanaf die datum is Selma wekelijks aanwezig op woensdagen en donderdagen (een enkele uitzondering daargelaten). Op de even weken werkt zij ook op de vrijdag voor onze school. Deze dagindeling blijft bestaan tot de zomervakantie. Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangegeven, lopen de contacten over kinderen in eerste instantie via de groepsleerkracht. Mocht het toch nodig zijn, dan is Selma bereikbaar op
Jennifer Kamman: Jennifer is in januari bevallen van  Julie. Tot de zomervakantie geniet Jennifer van haar ouderschapsverlof. Na de zomervakantie komt Jennifer terug. Jennifer wordt momenteel vervangen door juf Annemieke (groep 4).
Lotte Buter: Lotte is nu enkele weken met zwangerschapsverlof. Zij verwacht in mei haar kindje. Juf Lotte zal ook na de vakantie terugkeren. Lotte wordt vervangen door juf Fadime (groep 1).
Ine Dijkerman: Ine is anderhalve maand geleden uitgevallen vanwege rugklachten. Inmiddels weet Ine dat het gaat om een hernia. Het herstel verloopt voorspoedig. Ine zal na de meivakantie starten met re-integreren. De verwachting is dat Ine voor de vakantie niet volledig hersteld is. Juf Anniek en juf Sylvia vervangen Ine (groep 3).
Martin Pothof: Martin is eind vorig schooljaar uitgevallen wegens een TIA. Herstel verliep aanvankelijk uiterst moeizaam. Sinds februari gaat het gelukkig stap voor stap vooruit. Martin wordt vervangen door meester Dennis (groep 5).
Na de meivakantie starten we op De Sleutel met een nieuwe intern begeleider, Selma Boumans. Selma is een ervaren intern begeleider binnen onze stichting en werkt op daltonschool De Hagenpoort. De maanden tot de
zomervakantie zal Selma heen en weer pendelen tussen haar ‘oude school’ en De Sleutel. Concreet houdt dat in dat zij net zoals als Marit Ranzijn nu, twee-en-een-halve dag beschikbaar is voor onze school. We zijn heel blij dat het gelukt is om ruim voor de zomervakantie de vacature in te kunnen vullen.Op die manier kunnen we samen met Selma het lopende schooljaar afronden en het nieuwe schooljaar ingewerkt opstarten.

museumOp donderdag 7 april tijdens de jaarlijkse inloopavond konden de kinderen hun ouders en eventueel andere geïnteresseerd mee op sleeptouw nemen door de school. Dit jaar was de
school veranderd in een heus museum. In de verschillende toonzalen was te zien hoe de kinderen van De Sleutel de afgelopen weken bezig zijn geweest met ‘procesgericht werken bij cultuureducatie’.

De week van 10 april a.s. zal de laatste week zijn waarin er schoolfruit geleverd gaat worden. Daarna zou het fijn zijn als de kinderen weer zelf iets gezonds meenemen voor in de ochtendpauze.
Tijdens de wegwerkzaamheden in de buurt van de school was het lastig parkeren in de buurt van de school. Gelukkig zijn deze werkzaamheden voorbij. We hebben echter gemerkt dat er regelmatig auto’s verkeerd geparkeerd worden bij het wegbrengen en ophalen van kinderen op school. Er staan bijna dagelijks auto's half op de stoep geparkeerd aan de Kolkmansweg en ook aan de Bakkerkamp worden regelmatig kinderen afgezet tussen de garages en de school. In verband met de verkeersveiligheid om de school een dringend verzoek
om dit niet te doen! Maak gebruik van alternatieven aan de Ganzeboomsweg of bij het Haarhuis. We hebben ook de politie gevraagd een extra oogje in het zeil te houden.
paasontbijtZoals u wellicht in de mail al heeft gelezen, is er op donderdag 13 april a.s. Paasontbijt. De intekenformulieren hiervoor hangen bij de ingangen van de klassen. Hierop kunt u aangeven wat u kunt aanleveren om dit Paasbuffet tot een succes te maken.
Sinds 2015 zijn alle basisscholen verplicht om een eindtoets af te nemen in groep 8. Scholen mogen zelf een keuze maken voor een eindtoets. Na uitgebreid onderzoek en gebruikerservaringen van andere
scholen hebben wij gekozen voor de ROUTE-8- eindtoets, omdat deze veel minder tijd in beslag neemt en zich automatisch aanpast aan het niveau van het kind. Route 8 is erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Na twee wat minder positieve ervaringen met de Deventerse Koningsspelen, hebben we besloten om als Sleutel het heft in eigen handen te nemen. We kiezen voor een wat kleinschaliger aanpak. Voor onderbouw waren we dat al gewend.

Vanaf 1 april jl. zijn wij als school wettelijk verplicht ongeoorloofd verzuim digitaal te melden bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs – Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) via het verzuimregister. Dit wordt al langer gedaan op de Voortgezet Onderwijs-scholen en de Middelbare Beroepsonderwijs-scholen.

Wanneer uw kind leerplichtig is, en u niet binnen de schoolvakanties op vakantie kunt, moet u hiervoor toestemming vragen bij de directeur. Dit moet u uiterlijk 8 weken voordat u op vakantie gaat doen.

rots en waterWe zijn in de groepen 6 en 6-7 gestart met de Rots & Watertrainingen. Groep 8 begint binnenkort. De eerste ervaringen zijn erg positief!

schalkhaar lifeIn het extra lange weekend van 25 t/m 28 mei viert Schalkhaar feest: Schalkhaar Life! Ook dit jaar staan er weer veel kids-activiteiten op het programma en dit jaar een vernieuwend programma.
Vanuit de organisatie van Schalkhaar Life! doen wij hierbij graag een oproep om als vrijwilliger te helpen tijdens het weekend bij de diverse kids-activiteiten.

Voor het slagen van het organiseren van de disco’s zijn ze op zoek naar mensen die willen helpen. Z
ie voor verder informatie de bijlage hieronder.

De zomer lijkt nog ver weg, maar de Werkgroep Zomerdagkamp Schalkhaar is alweer druk bezig met het Zomerdagkamp 2017. De werkgroep zoekt met nadruk versterking van vrijwilligers van ouders die hun kind(eren) op onze school hebben
Ook dit jaar is het kamp in de eerste week van de zomervakantie. Dat is week 30, van maandag 24 t/m donderdag 27 juli.

Afgelopen dinsdag kregen de kleuters bezoek van clown Leasan.
De kinderen waren onder de indruk van wat ze zagen, de clown bleek namelijk ook nog eens heel goed te kunnen goochelen.
Een geslaagde afsluiting na 5 weken thema circus.
daltonschoolOnze school is afgelopen donderdag gevisiteerd door de Nederlands Daltonvereniging. Wij zijn blij en trots dat we ons de komende 5 jaar daltonschool mogen blijven noemen.
Twee visiteurs van de Nederlandse Dalton Vereniging hebben de hele dag op school gekeken en met veel verschillende mensen gesproken. Wij willen de leerlingenraad, India en Boedi (groep 5), Isa en Brett (uit groep 6), Silke en Milan (uit groep 6-7), Caspar en Marit (groep 8), heel erg bedanken voor de rondleiding van en het gesprek met de visitatiecommissie. Marianne van Haren (MR) en Julitta Visser-Kes en Marjolein Beumers (OR) hebben namens de ouders gesproken met de commissie.

Elk schooljaar nemen we als team één of twee basisvakken onder de loep. Dit schooljaar is dat begrijpend lezen / begrijpend luisteren (BL) en woordenschatontwikkeling. We beginnen zo’n sessie met het opfrissen van kennis en het opdoen van de nieuwste inzichten. Voor BL is het goed om te weten dat de strategieën die gebruikt worden voor groep 1 t/m 8 dezelfde zijn. Enkele voorbeelden van strategieën zijn: samenvatten, afleiden, vergelijken, voorspellen. De complexiteit van een tekst is natuurlijk wel afgestemd op de belevingswereld en het luister- en leesniveau van leerlingen.

Hier leest u weer een bericht vanuit de MR en hoort u waar de MR leden zich zoal mee bezig houden.
In een recente MR-vergadering hebben we naar aanleiding van de uitkomsten van de enquête van het Gelijke Tijden-model besloten om een werkgroep voor de lunch tijdens schooltijd op te richten. Dit omdat de lunch een veel genoemd thema was in deze enquête. Deze werkgroep bestaat uit Willem Drenth (lid MR), en na onze oproep hebben zowel Enneke Abbes en Heleen Hofland zich ook aangemeld. Zij gaan eerst de lunch op school observeren om te zien hoe dat nu gaat: wat loopt er goed en wat kan beter?
We zullen u op de hoogte houden van de bevindingen hieromtrent.

bo minneeBeste ouders/verzorgers,
Graag vraag ik aandacht voor de volgende actie: Stichting Bo Minnée is ontstaan na het overlijden van oud-leerling Bo Minnée aan een hersentumor. Door dit verlies en op verzoek van Bo wil de stichting gezinnen met ernstig zieke kinderen helpen. Meestal speelt geld een grote rol als er een ziek kind is en hierbij helpt ze meerdere gezinnen.

Nieuwsgierig naar de aanleg van ons nieuwe Groene schoolplein?

Klik hier voor het laatste nieuws

Binnenkort

Zomervakantie
woensdag 21 aug 2019
Go to top