De weersvooruitzichten zijn gunstig.
Het feest gaat door.

In de vorige nieuwsbrief bent u uitgenodigd voor het zomerfeest. In tegenstelling tot wat in de uitnodiging staat vermeld, duurt het zomerfeest tot 20.30 uur.

Extra leuk voor de jonge kinderen tot en met groep 3 is de voorstelling De Reuzenieuwsgierige Reus. De voorstelling begint om 18.00 uur en duurt ongeveer een half uur.

Afgelopen woensdag en donderdag hebben al 20 ouders zich bereid verklaard om te helpen. Heel mooi. De ouderraad kan op de avond zelf nog veel meer hulp gebruiken. Op die manier kunnen we wisselende begeleiding hebben bij de activiteiten, waardoor het voor iedereen een zomerfeest wordt.