Volgende week nemen we als school afscheid van ons overblijfteam. Eesje van Tuinen, Liesbeth Willemsen, Jeanette Lubberding en Gera Bouwman. Voor Eesje en Gera is dit afscheid een logisch moment om dat hun (jongste) zonen volgend schooljaar op het voortgezet onderwijs zitten. Liesbeth is nadat haar kinderen zijn afgezwaaid binnen het overblijfteam aangebleven. Jeanette Lubberding, oma van één van de kinderen van de school, zal op vrijdagen blijven meedraaien bij de tussenschoolse opvang.
We willen Eesje, Gera, Liesbeth en Jeanette ontzettend bedanken voor hun jarenlange inzet bij het overblijven op de school. We zullen dit volgende week niet ongemerkt voorbij laten gaan.

In de eerste nieuwsbrief die in de laatste vakantieweek uitkomt, zullen we u verder informeren over tussenschoolse opvang nieuwe stijl.