We grijpen de verbouwing van de school aan om ons schoollogo te upgraden (zoals dat heet in mooi Nederlands). We willen de kinderen van de school daarbij betrekken. Dat doen we door middel van workshops. In deze workshops willen we kinderen enerzijds inspireren en anderzijds technieken aanleren die zij kunnen gebruiken voor het maken van een goed logo. Voor de workshopmiddag vrijdag 22 september zoeken we ouders met creatieve talenten of grafische kennis. Wanneer je denkt deze talenten te compenseren met een flinke dosis inspiratie en enthousiasme, ben je ook welkom. Vanuit de ouderavond hebben we al enkele ouders aangegeven talenten te hebben op dit vlak. Zij zijn al benaderd of worden binnenkort benaderd.

Na de workshops werken de kinderen hun logo verder uit in de groepen. Samen met twee grafische vormgevers (een ouder en de vormgever van het rapportfolio) zal de leerlingenraad enkele ontwerpen uitkiezen die als uitgangspunt gaan dienen voor het nieuwe logo. Interesse? Even een telefoontje of een mailtje naar Gert: