In de vorige MR heeft u kunnen lezen dat er komend jaar vacatures zijn binnen de personeelsgeleding van de MR. Toen is niet de procedure vermeld die gevolgd gaat worden. Bij deze.
  • De oudergeleding van de MR vraagt geïnteresseerde ouders om zich aan te melden voor 1 september aanstaande door een mail met motivatie te sturen naar
  • Wanneer er voor een vacante plek in de MR meer kandidaten aanmelden, organiseert de MR verkiezingen onder de ouders van De Sleutel volgens de afspraken die in het reglement van de MR beschreven staan.
  • Wanneer er voor vacante plekken steeds één kandidaat beschikbaar is, dan wordt deze kandidaat benoemd tot MR-lid als ware hij of zij gekozen.
  • We hopen de procedure voor 1 oktober af te kunnen ronden.
We horen graag van u!

Vriendelijke groet Marianne Giethoorn