Lunchtijd en onderwijstijd, bericht van de MR
Afgelopen schooljaar is de ouders gevraagd om te kiezen tussen het huidige schooltijdenmodel en het 5 gelijke tijden model. Ouders hebben daarbij gekozen voor het huidige model waarbij een aantal ouders aan de schooldirectie hebben gevraagd om iets te doen met de huidige lunchpauze. Namelijk het combineren van eten en onderwijs op hetzelfde moment wordt niet als ideaal gezien.
Vanuit de MR hebben we met een aantal vrijwilligers een observatie georganiseerd van de huidige schoolpauzes om met eigen ogen vast te stellen hoe de lunch verloopt. In totaal zijn 16 observaties uitgevoerd door 12 verschillende ouders. Hieronder een verkort verslag daarvan. Ben je benieuwd naar het volledige verslag of een toelichting: mail dan naar .

De belangrijkste observaties zijn:
 • Er wordt iets positiefs van de inhoud gemaakt tijdens het eten. Soms is het inhoudelijke TV, een verhaal of een les. Het gaat ergens over en de leraren maken er iets educatiefs van. Voorbeelden: over “Doorzettingsvermogen”, “Vulkanen”, “Vincent van Gogh”, “Romeinse Rijk”.
 • Het cijfer dat observatoren geven voor de sfeer tijdens het eten is gemiddeld een 7,7 wat (zeer) goed te noemen is.
 • Er is niet altijd aandacht van de leerkracht voor het eten van de kinderen. De aandacht ligt op een verhaal, de TV, de inhoud, maar niet op het eten zelf. Kinderen moeten soms antwoord geven terwijl ze zitten te eten, dan wordt gekeken wie zijn mond leeg heeft.
 • Groot verschil is af te lezen in houding van de kinderen tussen TV en Voorlezen. Houding is apatischer bij TV kijken en actiever bij voorlezen.
 • Leerkrachten controleren niet altijd of het eten op is.
 • In sommige gevallen zou het eten iets strakker met regels kunnen worden omkleed. Er wordt doorgaans niet gewacht tot iedereen wat heeft, of er wordt soms gepraat met volle mond.
 • Groep 1 en 2 hebben langer de tijd om te eten wat goed is.
 • Bij groep 1 en 2 wordt begonnen met eten in stilte. Dit wordt als zeer goed beoordeeld.

Vanuit deze observaties hebben we een aantal adviezen gegeven richting de directie/leerkrachten. De commissie heeft dit zelf op de studiedag van 3 juli jongstleden aan de leerkrachten teruggekoppeld. Vanuit de leerkrachten is hier zeer positief en coöperatief op gereageerd.
 


Zonder compleet te zijn waren een aantal adviezen:
 • Pas de stilte breder en langer toe (nu alleen bij groep 1 en 2). Kinderen komen dan tot rust en leren hiervan te concentreren.
 • Stop met TV kijken tijdens het eten. De aandacht voor het eten tijdens TV kijken is heel beperkt.
Met name bij groep 1 en 2 zie je dat effect.
 • Maak bijvoorbeeld gebruik van oudere kinderen om jongere kinderen te “helpen”. Dit is ook (sociaal) leren. Zoek naar andere manieren om eten te verbinden met leren, denk aan etiquette, gezonde voeding, enzovoort.


Leerkrachten hebben aangegeven vanuit educatief oogpunt het niet ideaal te vinden dat onderwijs en lunch gecombineerd wordt.

Volgende stap is om te onderzoeken met welke aanpassingen we lunch en onderwijs los zouden kunnen koppelen. Daarover is de MR nu in gesprek met directie en leerkrachten en worden opties besproken. Als deze opties effect hebben op de lestijden dan zal de MR de ouders hun mening hierover vragen. Daarbij hebben ook leerkrachten een belangrijke stem. Wil je over bovenstaande graag in contact komen, mail dan op .

Vriendelijke groet Willem Drenth