De schoolreizen en de schoolkampen zijn achter de rug. Deze zijn goed en gezellig verlopen. In de laatste schoolweken staan scholen altijd in het teken van afscheid nemen en opruimen. Dit schooljaar doen we er in verband met de renovatie nog een schepje bovenop.
In de groepen vieren veel leerkrachten hun verjaardag. Hou de groepsnieuwsbrieven in de gaten.
In week 28 (10 t/m 14 juli) ligt het accent op het afscheid van juf Ine.
In de laatste schoolweek vieren we traditioneel het afscheid van groep 8 op maandag en het zomerfeest op woensdag. In die week wordt er veel opgeruimd als opmaat voor de renovatie.
Op vrijdag 21 juli zijn alle kinderen de hele dag vrij in verband met opruimwerkzaamheden op school. U heeft hierover onlangs een mail ontvangen. Mocht u voor de ochtend geen opvang kunnen regelen, laat dat even weten. Dan vangen wij op De Sleutel uw kind(eren) op. ’s Middags waren de kinderen al vrij.