tussenschoolse opvang
De manier waarop we de huidige tussenschoolse opvang regelen, doet een groot beroep op de leerkrachten. Zij worden namelijk ingezet bij de surveillance in de kleine en in de grote pauze. Daarmee voldoen we niet aan de arbeids- en rusttijden regeling voor onderwijzend personeel. Wanneer we overgegaan waren naar 5 gelijke tijden hadden we dit op een goede manier met het personeel kunnen oplossen. Binnen de huidige schooltijden lukt dit niet. Dat betekent dat we na de zomervakantie de tussenschoolse opvang van de grote pauze gaan uitbesteden en professionaliseren. Inmiddels lopen de gesprekken met pedagogisch medewerkers van Kindcentrum Schalkhaar om de opvang na de zomervakantie rond te krijgen.
Greta Molendijk en Annemieke ten Dam zullen de nieuwe tussenschoolse opvang begeleiden en coördineren. Zij zijn beide gymspecialist en we willen tijdens het buitenspelen een relatie leggen tussen hetgeen in de gymlessen aangeboden wordt en hetgeen op het plein gebeurt. U ontvangt hierover na de zomervakantie meer informatie.
Bovenstaande houdt ook in dat het huidige (vrijwilligers-)overblijfteam ophoudt te bestaan. Gera Bouwman, Eesje Ebbinge van Tuinen, Liesbeth Willemsen stoppen na jarenlange inzet met de overblijfwerkzaamheden. Jeanette Lubberding blijft nog beschikbaar voor de opvang op de ploverblijfgroep.