Op De Sleutel werken we met groepsplannen en individuele handelingsplannen. Groepsplannen hebben betrekking op aanpassingen binnen het basisaanbod in een leerjaar. Binnen die basisondersteuning hanteren we drie aanpakken. Vaak worden deze aangeduid met één ster-, twee ster- en drie steraanpak. Tot nu toe administreerden we die aanpakken individueel in Parnassys. Deze waren dan samen met de gewone individuele handelingsplannen zichtbaar in het ouderportaal. Na de zomervakantie zijn alleen de individuele handelingsplannen via Parnassys in te zien. De overige plannen zijn vastgelegd in aanpakken die, wanneer van toepassing, met u in het startgesprek van het nieuwe schooljaar worden besproken.