Op vrijdag 14 juli krijgen kinderen het rapportfolio weer mee naar huis. De achterliggende periode is gewerkt aan eigen doelen die los staan van de daltonkernwaarden. In het rapportfolio vindt u ook het tweede rapport. Aan het eind van het schooljaar zijn er geen (kind-)oudergesprekken meer. Wanneer er aanleiding voor is zal de groepsleerkracht contact met u opnemen. Als u zelf dringende vragen of opmerkingen hebt, kunt u natuurlijk ook zelf contact zoeken met de groepsleerkracht. In de stargesprekken aan het begin van het nieuwe schooljaar is er ook gelegenheid om met de nieuwe groepsleerkracht te spreken over de vorderingen van uw kind(eren).