Beste ouders en verzorgers van kinderen van basisschool De Sleutel,
Graag doen wij via deze nieuwsbrief een oproep voor het werven van nieuwe leden voor de MR (Medezeggenschapsraad).

De MR van de Sleutel bestaat uit een oudergeleding (3 leden) en schoolgeleding (2 leden). Samen vormen wij de MR en praten wij als ouders en personeel mee over het schoolbeleid. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de MR voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de MR een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school.  Actuele thema's bij De Sleutel zijn o.a. ouderbetrokkenheid en de verbouwing van de school.

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden die passie hebben voor het vertegenwoordigen van de belangen van kinderen van De Sleutel en hun ouders/verzorgers. Die vanwege hun affiniteit op bijvoorbeeld financieel, juridisch of pedagogisch gebied een bijdrage kunnen leveren in de MR.

Denkt u: ik kan van waarde zijn voor de MR? Stuurt u dan een mail naar . Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u een mailtje sturen of één van ons aanspreken op het schoolplein.

Vriendelijke groeten,
MR OBS De Sleutel

Marianne Giethoorn
Willem Drenth
Arjen Jansen
Greta Molendijk