Logo-De-Sleutel-transparant
wandelenDe afgelopen twee weken heeft Marit Ranzijn Selma Boumans, onze nieuwe intern begeleider, op diverse momenten uitgebreid bijgepraat over de leerlingenzorg op De Sleutel. Op 3 mei wordt dit afgerond. Vanaf die datum is Selma wekelijks aanwezig op woensdagen en donderdagen (een enkele uitzondering daargelaten). Op de even weken werkt zij ook op de vrijdag voor onze school. Deze dagindeling blijft bestaan tot de zomervakantie. Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangegeven, lopen de contacten over kinderen in eerste instantie via de groepsleerkracht. Mocht het toch nodig zijn, dan is Selma bereikbaar op
Go to top