rots en waterWe zijn in de groepen 6 en 6-7 gestart met de Rots & Watertrainingen. Groep 8 begint binnenkort. De eerste ervaringen zijn erg positief!
De is psychofysieke weerbaarheidstraining voor jongens en meisjes wordt met    de eigen groep gevolgd. Via fysieke vormen worden verbaal gerichte communicatievormen aangeleerd. In 10 weken tijd (6 weken voor groep 8) zijn er wekelijks trainingen in de gymzaal en daarnaast wordt er huiswerk gegeven om de transfer naar andere situaties te kunnen maken en te stimuleren dat er thuis over gesproken wordt.
Betrokkenheid van ouders is erg belangrijk. Na iedere les volgt een stukje in het huiswerkboek om samen thuis te lezen en maken kinderen een korte opdracht.

Rots staat voor; leren onafhankelijk opstellen en eigen keuzes te maken. Water staat voor samen werken, spelen en leven.
Volgend jaar volgt er weer een ouderavond voor ouders van de bovenbouw. Vorig jaar is er een grote ouderavond geweest voor de bovenbouw en zijn er bij de workshops aan het begin van het schooljaar Rots & Waterbijeenkomsten geweest. Voor meer informatie: www.rotsenwater.nl

Training voor groep 6 en voor 6/7: Door Annemieke (gymdocent) en Judith. Training voor groep 8: Door Annemieke en Esther.
Sportkleding en blote voeten (of slipsokken) verplicht.

Vriendelijke groeten, het Rots & Waterteam: Annemieke, Esther en Judith