daltonschoolOnze school is afgelopen donderdag gevisiteerd door de Nederlands Daltonvereniging. Wij zijn blij en trots dat we ons de komende 5 jaar daltonschool mogen blijven noemen.
Twee visiteurs van de Nederlandse Dalton Vereniging hebben de hele dag op school gekeken en met veel verschillende mensen gesproken. Wij willen de leerlingenraad, India en Boedi (groep 5), Isa en Brett (uit groep 6), Silke en Milan (uit groep 6-7), Caspar en Marit (groep 8), heel erg bedanken voor de rondleiding van en het gesprek met de visitatiecommissie. Marianne van Haren (MR) en Julitta Visser-Kes en Marjolein Beumers (OR) hebben namens de ouders gesproken met de commissie.

Bevindingen van de visitatiecommissie:
Als parels werden benoemd: het eigenaarschap dat kinderen van de school laten zien in relatie tot het rapportfolio, het werken met groepsdoelen op de verbeterborden in de klassen (vanaf groep 3) en het plannen in de onderbouw.
Als aanbeveling is de school meegegeven om ontwikkelingen op gebied van gepersonaliseerd leren een plek te geven op de takenbrief. Daarmee kunnen we als school het eigenaarschap van kinderen voor hun eigen leerproces nog verder versterken. Deze aanbeveling hadden we zelf al geformuleerd in ons daltonontwikkelingsplan en past dus helemaal binnen de beleidslijnen die wij hebben uitgezet.