Elk schooljaar nemen we als team één of twee basisvakken onder de loep. Dit schooljaar is dat begrijpend lezen / begrijpend luisteren (BL) en woordenschatontwikkeling. We beginnen zo’n sessie met het opfrissen van kennis en het opdoen van de nieuwste inzichten. Voor BL is het goed om te weten dat de strategieën die gebruikt worden voor groep 1 t/m 8 dezelfde zijn. Enkele voorbeelden van strategieën zijn: samenvatten, afleiden, vergelijken, voorspellen. De complexiteit van een tekst is natuurlijk wel afgestemd op de belevingswereld en het luister- en leesniveau van leerlingen.

Uiteindelijk willen we met de aandacht voor BL en woordenschatontwikkeling komen tot een borgingsdocument per leerjaar waarin de belangrijkste afspraken staan vermeld.

In dit traject besteden specifiek aandacht aan differentiatie, transfer en dalton. Hieronder een korte toelichting.

Differentiatie:
Een belangrijk nieuw inzicht op gebied van differentiatie is dat leerkrachten de neiging hebben om bij uitvallers van BL meer aandacht te geven aan toepassing van BL-strategieën. Dat blijkt maar ten dele effectief. Beter is om de resultaten BL te vergelijken met de vorderingen op gebied van technisch lezen en woordenschat. Daar waar sprake is van een achterblijvende woordenschatontwikkeling is het veel effectiever om daar aan te werken dan aan intensivering van het onderwijs in strategieën. Voor de technisch leesontwikkeling geldt hetzelfde. Kinderen die moeite hebben met het lezen van teksten, kunnen beter extra technisch leesonderwijs krijgen. Hier houden we in de hulpplannen, die binnenkort weer opgesteld worden, rekening mee.

Transfer
Volgens sommige deskundigen zou BL geen apart vak moeten zijn. Elke keer dat je bezig bent met het luisteren of lezen van teksten gaat het uiteindelijk om begrip. Verder spreekt het voor kinderen niet voor zich dat wat ze leren tijdens de lessen BL automatisch wordt toegepast bij andere teksten. Dat is de reden waarom we extra aandacht besteden aan transfer van BL-strategieën naar andere  vak- en vormingsgebieden. We kiezen daarom voor de strategie van de week, die terugkomt in diverse andere lees- en luisterteksten. Op die manier leren kinderen dat BL-strategieën helpend zijn bij alles waar je naar luistert en bij alles wat je leest.

Dalton
Veel kinderen vinden instructielessen van BL saai. Het zijn vaak ook lange lessen met een sterk leerkrachtgestuurd karakter. Binnen ons onderwijs willen we toe naar kernachtige BL-instructies, waarin één lesdoel centraal staat. Voor het overige komt de strategie terug in andere lessen en tijdens de dalton-werkmomenten.