Logo-De-Sleutel-transparant
Alle ouders die de moeite hebben genomen om de oudertevredenheidsenquête in te vullen, hartelijk  bedankt. De respons komt net boven de 50% uit. De ouders geven de school een gemiddeld een 7.2, een dikke voldoende dus (was 7.4 in 2014). We streven naar een totaalscore van tenminste 7.5. Dus werk aan de winkel. De resultaten van de enquête zullen in het team en in de MR besproken worden. Daarna ontvangt u  eind februari een inhoudelijke terugkoppeling.

Bij de leerlingen van groep 6-7-8 is ook een enquête afgenomen.  De resultaten daarvan worden besproken binnen de leerlingenraad, het team en de MR. De kinderen van de bovenbouw geven de school een 7.9 als rapportcijfer (was 8.0 in 2014). Ook hiervan krijgt u eind februari een inhoudelijke terugkoppeling.

De resultaten van het  tevredenheidonderzoek bij leerkrachten worden in het team en de MR besproken. Het schoolteam geeft de school een 7.8 (was 7.6 in 2014).  

Nieuwsgierig naar de aanleg van ons nieuwe Groene schoolplein?

Klik hier voor het laatste nieuws

Binnenkort

Geen evenementen
Go to top