privacyOp het aanmeldingsformulier dat u voor uw zoon of dochter hebt ingevuld, wordt gevraagd of u bezwaar hebt tegen het delen van foto’s op de website. Inmiddels is het gebruik van social media behoorlijk uitgebreid. Op grond van de wet bescherming persoonsgegevens kunnen en willen we niet volstaan met een eenmalige toestemming. We zullen u jaarlijks toestemming vragen voor het delen van video’s en foto’s.

In de eerste schoolweek krijgen alle kinderen een formulier mee waarop u kunt aangeven of u (op onderdelen) al dan niet toestemming geeft. Als u meer kinderen op De Sleutel heeft, moet u dus meerdere formulieren invullen.

Van ons mag u daarnaast verwachten dat wij nooit close-up-foto’s plaatsen op social media, dat wij geen foto’s of filmpjes van kinderen plaatsen op Twitter. Tenslotte is ons FB-account overal waar het kan ingesteld op ‘alleen vrienden’.
Van foto’s van schoolbrede evenementen sturen wij per mail een link waarop u deze foto’s kunt bekijken.  

Later in het schooljaar zullen wij ons internetprotocol voor kinderen, ouders en leerkrachten opnieuw tegen het licht houden. Met andere woorden, daar komen we op terug.