In verband met de studiedag van 9 januari vindt de luizencontrole niet direct plaats na de vakantie, maar een week later op 16 januari. Wilt u wanneer uw kind last heeft van hoofdluis dit even doorgeven aan de groepsleerkracht. Dan kunnen wij overige ouders in de klas hierover informeren.