Tot en met 4 december kunt u de oudertevredenheidsenquête invullen. Op dit moment heeft al  33% van de ouders dit gedaan. Tegelijk met de ouderenquête lopen er ook enquêtes op leerlingenniveau (groep 6-7-8) en op leerkracht-niveau. De uitkomsten van de enquêtes, die overigens anoniem zijn, worden binnen het team en binnen de MR besproken. De leerling-enquête wordt ook binnen de leerlingenraad besproken. We gebruiken de enquêtes om de tevredenheid van leerlingen, ouders en personeel te meten en om ons schoolbeleid bij te stellen.