Van het bestuur hebben we de definitieve toezegging dat ons gebouw gerenoveerd gaat worden, los van de uitkomst van het geschil tussen de gemeente en het bestuur. Daar zijn wij heel blij mee. Alles is er op gericht om in de zomervakantie te starten met de werkzaamheden. Uit ervaringen met de verbouwing van de evangelische basisschool De Olijfboom is gebleken dat dit kan betekenen dat kinderen dan niet (gedeeltelijk) elders gehuisvest hoeven te worden. Dat is voor kinderen, voor ouders en voor leerkrachten natuurlijk het mooist. Bovendien worden herhuisvestingskosten van het renovatiebudget afgehaald. Dus extra prettig als we niet hoeven te verkassen.  
Vanaf januari kunnen we u concreet laten zien wat de plannen zijn in de vorm van tekeningen, impressies en een tijdpad. Er zijn al diverse ouders die hun diensten aangeboden hebben om mee te werken. Super!  Hebt u beroepshalve of anderszins het idee dat u een steentje kan bijdragen, laat ons dat weten. Wellicht kunnen we op die manier net iets extra’s neerzetten voor onze kinderen! Ook als u het leuk vindt om mee te denken, maak dit kenbaar aan Ine of aan Gert.