Onze school wordt op 26 januari gevisiteerd door de Nederlands Daltonvereniging. Met deze visitatie hopen en verwachten we het predicaat Daltonschool voor de komende jaren weer in de wacht te slepen. Meer hierover in de nieuwsbrief van januari en februari.