Naar aanleiding van gesprekken met de OR en met gesprekken met ouders in de (wandel)gangen geven ouders aan dat we alles waarmee we bezig zijn binnen de Sleutel best wat meer onder het voetlicht mogen brengen. Daarom dit berichtje

Dit schooljaar werken we als team voor het derde jaar volgens de methodiek van leerKRACHT. Met leerKRACHT werken we actief aan een professionele verbetercultuur binnen school. Binnen leerKRACHT werken we samen door:
  • Gezamenlijke lesvoorbereiding  / lesbezoeken / feedbackgesprekken;
  • het realiseren van gezamenlijke teamdoelen op het verbeterbord.
Bent u geïnteresseerd in leerKRACHT? Kijk dan op de website: http://stichting-leerkracht.nl

De doelen waaraan de leerkrachten dit schooljaar vooral werken hebben betrekking op:
-    het toepassen van ICT binnen wereldoriëntatie en thematisch werken;
-    traject begrijpend lezen: inpassen van de nieuwste begrijpend leesinzichten in ons onderwijs en het actief werken aan transfer van begrijpend leesvaardigheden naar andere vakken;
-    rekenen & eigentijds daltononderwijs: een traject over het ‘verdaltonnen’ van ons rekenonderwijs;
-    het werken vanuit de creatieve vakken vanuit de daltonpijlers;
-    borging technisch leesafspraken naar aanleiding van traject schooljaar 2015 – 2016.

In de komende nieuwsbrieven staat telkens in op één van bovengenoemde ontwikkelingen centraal. In deze nieuwbrief leest u in het stukje hieronder over het toepassen van ICT binnen wereldoriëntatie en thematisch werken.