Logo-De-Sleutel-transparant
op tijd naar schoolDe oudergeleding van de MR is druk met de voorbereidingen van de ouderraadpleging in verband met het voorstel van de directeur om over te gaan naar 5-gelijke-schooltijden. Edwin Adriaanse, vader van Nina en Tom, heeft zich net als een aantal jaren geleden ingezet om de raadpleging ICT-technisch mogelijk te maken. Bedankt daarvoor!! Op dinsdag 1 november krijgen alle oudste leerlingen een brief mee voor u als ouder met een inlogcode voor de enquête.
Go to top