Logo-De-Sleutel-transparant
Momenteel worden er weer gesprekken gevoerd over de renovatie van ons schoolgebouw. Daarbij zijn de plannen die enkele jaren geleden gemaakt leidend. In eerste instantie moet het gebouw er gewoon weer representatief uitzien en ook in technisch opzicht weer klaar zijn voor de toekomst. Daarnaast zullen enkele andere aanpassingen plaatsvinden:
- Onderwijskundige aanpassingen: Het schoolgebouw geschikt maken voor daltononderwijs door de ruimte buiten de lokalen beter te benutten.
- Bouwkundige aanpassingen: Het speellokaal maakt nu deel uit van de grote zaal en vormt de verbinding tussen de onderbouw en de bovenbouw van de school. Dat is op zijn zachts gezegd heel onhandig. Bij de renovatie wordt dit punt zeker opgepakt.
- Aanpassingen met betrekking tot de herkenbaarheid en zichtbaarheid van het gebouw: Het gebouw staat met de rug naar het dorp toegekeerd. Met de renovatie willen we het gebouw als het ware omkeren door de school vanaf de Kolkmansweg 'meer smoel' te geven.

Naar aanleiding van de uitspraak van de rechter zou de gemeente voor 28 september 2016 een nieuw besluit op bezwaar moeten nemen met inachtneming van de overwegingen van de rechtbank. Dit is tot op heden nog niet gebeurd. Daarnaast heeft het college van B&W afgelopen dinsdag € 500.000 als gekort renovatiebudget voorgelegd. De rechtbank heeft echter aangegeven dat de aanvraag tot renovatie gehonoreerd dient te worden zoals is vastgelegd in het Integraal HuisvestingsPlan van de gemeente. Er zijn dus nog wat ‘open eindjes’. Hoe dan ook koersen we met de renovatie af op de periode in en na de zomervakantie.

Nieuwsgierig naar de aanleg van ons nieuwe Groene schoolplein?

Klik hier voor het laatste nieuws

Binnenkort

Geen evenementen
Go to top