Op De Sleutel krijgen de leerlingen de mogelijkheid om gebruik te maken van het softwarepakket Ambrasoft voor het oefenen met rekenen en taal. De kinderen gebruiken op school Ambrasoft bijvoorbeeld voor het leren van de tafels van vermenigvuldiging.
Ambrasoft heeft onlangs een update gekregen. Niet alleen is het onderdeel ‘tafels oefenen’ verbeterd, maar ook is Ambrasoft nu geschikt voor gebruik op een tablet.
Het mooie van het softwarepakket Ambrasoft is dat dit oefenprogramma niet alleen op school, maar ook thuis te gebruiken is, zonder dat hier voor u, als ouder, kosten aan verbonden zijn. Op dit moment maakt slechts 29 procent van de leerlingen van De Sleutel thuis gebruik van Ambrasoft. Als school vinden wij het jammer dat niet meer kinderen gebruik maken van deze mogelijkheid, vandaar dat ik het thuisgebruik van Ambrasoft nogmaals onder uw aandacht breng. Om Ambrasoft thuis te kunnen gebruiken dient u eenmalig m.b.v. een activeringscode een account aan te maken. U heeft eerder al een activeringscode, inclusief handleiding van de groepsleerkracht van uw zoon / dochter gekregen. Mocht u de activeringscode nog niet hebben ontvangen of kwijt zijn, dan kunt u een (nieuwe) activeringscode opvragen bij de groepsleerkracht van uw zoon / dochter.
Meer informatie kunt u vinden op: www.ambrasoft.nl
Martin Pothof