In verband met de aanstaande geboorte van onze zoon (want dat weten we al) zal ik binnenkort enkele dagen afwezig zijn. Anja Visser () en Marit Ranzijn (), beiden lid van het MT van De Sleutel zijn dan aanspreekpersonen voor urgente zaken op directieniveau. Op dinsdag is er geen MT-lid op school aanwezig. Dringende zaken kunt u dan doorgeven aan Esther van Onzen. Zij zal de dan doorspelen naar Anja of Marit.