Op 14 oktober, de dag voor de herfstvakantie, heeft het team een studiedag. Deze is al eerder aangekondigd in het activiteitenoverzicht, op de kalender op de website en in de vorige nieuwsbrief. Het team gaat die dag bezig met eigentijds daltononderwijs. Daarbij wordt vooral ingezoomd op thematisch werken, de wereldori├źnterende vakken en de creatieve vakken. De BSO van het Kindcentrum Schalkhaar biedt die dag, uiteraard tegen vergoeding, bij voldoende aanmeldingen buitenschoolse opvang aan. U ontvangt hierover binnenkort een mail.