In de media gonst het van berichten over de toekenning van gelden voor de renovatie van De Sleutel. Van meerdere kant, ouders en andere mensen die De Sleutel een warm hart toedragen, ontvingen we felicitaties. Een enkele oplettende lezer merkte op dat het renovatiebedrag waarover in het persbericht van de gemeente werd gesproken fors lager uitviel dan in eerdere berichten. De gemeente trekt investeringen die eerder zijn gedaan af van de € 800.000.  Als school hebben we ons maar even niet in die discussie gemengd. Achter de schermen wordt dit verder uitgezocht.
Vanuit het bestuur van OPOD is alles er op gericht om het renovatieproces op gang te brengen. De plannen die in 2013 zijn gemaakt worden hiervoor opnieuw bekeken en waar nodig geüpdatet. Alle tijd die destijds geïnvesteerd is dus niet voor niets geweest en zorgt ervoor dat, nu er groen licht is, grote stappen gezet kunnen worden. Afgelopen week heeft het eerste gesprek met de medewerker huisvesting van ons stafbureau plaatsgevonden en voor de herfstvakantie vindt een tweede gesprek plaats. Daarbij zal ook Ulrike Weis aanwezig zijn. Zij is een ouder van school en heeft enkele jaren geleden samen met het team aan de wieg gestaan van de renovatieplannen.
Via de nieuwsbrief zal ik u maandelijks informeren over de voortgang van het proces. Voor de duidelijkheid … de renovatie zal in ieder geval niet voor de zomervakantie 2017 plaatsvinden.