Logo-De-Sleutel-transparant
Nieuwsbrief: De Nieuwsbrief verschijnt maandelijks op de laatste vrijdag van de maand.
Nieuws uit de groepen: Voor elke groep verschijnt één keer per maand op de eerste vrijdag van de maand een nieuwsbrief.
Groepsinformatie: De groepsinformatie die eerst mondeling werd gegeven op de groepsouderavond ontvangt u binnenkort per mail. In de mail vindt u informatie over de leerstof die in het betreffende leerjaar aan bod komt, informatie over schoolreizen of schoolkampen, informatie over huiswerk, enzovoort.
De workshopvond die op 4 oktober gehouden wordt, is bedoeld om u uitgebreider kennis te laten maken met thema’s die op onze school spelen.
Go to top