In de tweede en de derde schoolweek worden de startgesprekken gehouden. Voor de ouders van de leerlingen van groep 2-8 hangen er vanaf dinsdag intekenlijsten bij de lokalen. Voor de ouders van groep 1 is een startgesprek niet zinvol, omdat zij al een uitgebreide intake en/ of stand-van-zaken-gesprek hebben gehad. Het startgesprek is bedoeld als kennismakingsgesprek tussen ouder(s) en leerkracht(en). In dit gesprek kunt u aan de hand van het formulier ‘startgesprekken’ informatie geven over wat voor uw kind va belang is. Het formulier hebben alle ouders als bijlage bij de nieuwsbrief van augustus ontvangen.  Wilt u dit formulier ingevuld meenemen?