mr jestemtelt
Tijdens de ouderavond konden ouders hun mening geven over de school. Vele ouders hebben dit gedaan door    viltjes (geeltjes) te plakken onder vier vragen.
Dat gaf veel energie!

Vorige maand is er namens de OR een mail gestuurd. In die mail heeft de OR haar nieuwe werkwijze en de diverse commissies voor alle activiteiten voor de kinderen op school beschreven én het verzoek om u aan te melden.
We hebben inmiddels 11 aanmeldingen binnen, en met die ouders is de OR erg blij MAAR wij hadden toch wel veel meer aanmeldingen verwacht!

eu fruit logoDe Sleutel is één van 1900 scholen die mag deelnemen aan EU-Schoolfruit.

Wat is EU-Schoolfruit?

EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen fruit en groente te eten in de klas. Deelnemende scholen ontvangen 21 weken gratis schoolfruit voor alle leerlingen.

Hoe werkt EU-Schoolfruit?

Scholen die meedoen met EU-Schoolfruit ontvangen 21 weken lang drie stuks groente/fruit per leerling per week. Tijdens de 21 weken schoolfruit maakt de school gebruik van de EU-Schoolfruitlessen en het schoolfruit-digibord.

De schoolfruitleveringen starten in de week van 2 november 2015 en lopen t/m 22 april 2016. In totaal ontvangen de deelnemende basisscholen gedurende 21 weken drie stuks gratis groente of fruit per week. Bij ons op school bieden we deze groente / dit fruit steeds aan op dinsdag, woensdag en donderdag.

Voordelen EU-Schoolfruit

•    Het is gezond. Kinderen hebben elke dag minimaal twee keer fruit en 150 gram groente nodig. Om dat te halen kunnen ze de eetmomenten op school niet missen.
•    Een gezonde school presteert beter. Leerlingen die gezond eten: zitten lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep, voelen zich fitter en leren makkelijker.
•    Gezond eten is besmettelijk. Zien eten, doet eten. Kinderen durven door EU-Schoolfruit meer soorten fruit en groente te proeven. Ook thuis.
•    Ouders waarderen het. Na de periode van gratis fruit en groente, wil 75% van de ouders een structureel schoolfruitbeleid.
•    Het is helder en eenduidig. Ouders weten waar ze aan toe zijn als ze alleen fruit en groente mogen meegeven voor het tienuurtje.
•    Het is leerzaam. Kinderen leren over de herkomst en gezondheidsvoordelen van fruit en groente.
•    Het is duurzaam. Veel soorten fruit en groente hebben een relatief lage klimaatbelasting.
eu fruit

Als we zijn een paar weken verder zijn hopen we in de groepen resultaten te zien. Hopelijk nemen kinderen gezonder  dingen mee voor in de pauze en tijdens het overblijven. We vragen van u als ouder om hierin een stimulerende rol te spelen.
Zoals u weet bezoekt ieder jaar de Goedheiligman het dorp Schalkhaar.  
Voor het organiseren van deze intocht is de Stichting Sinterklaasintocht Schalkhaar in het leven geroepen sinds een dertigtal jaren. Deze Stichting bestaat uit louter vrijwilligers en regelt op deze manier voor uw zoon/dochter een prachtige Sinterklaasintocht.
De intocht wordt georganiseerd door middel van donaties en vrijwilligersactiviteiten. Eén van de donaties, die de Stichting krijgt, is de persoonlijke collecte in het dorp Schalkhaar. Hiervoor collecteren ouders van kinderen op de basisscholen en de kinderopvang.  

In de Vijfhoek organiseerden de basisscholen eens per twee jaar op toerbeurt een scholenmarkt, om alle leerlingen in de groepen 7 & 8 en hun ouders zo optimaal mogelijk te faciliteren bij de ophanden zijnde schoolkeuze. Nu echter blijkt dat aan deze scholenmarkt een grote behoefte bestaat, heeft De Wizard het op zich genomen om deze markt jaarlijks te organiseren.

Basisschool De Wizard nodigt leerlingen uit de groepen 7 en 8 en hun ouders uit voor deze scholenmarkt op dinsdag 24 november.

Van 18.30 tot 20.00 uur kunnen zij, aan het Andriessenplein 13, nader kennis maken met en zich oriënteren op de volgende scholen:

kamp
De jaarafsluiting met de vrijwilligers van de werkgroep ZDK Schalkhaar is geweest.
Helaas hebben Jorina en Marouska laten weten te stoppen met deelname aan de werkgroep.

De komende periode staat er weer een winkelwagen in de hal om lege statiegeldflessen te leveren. De stichting Bo Minnee wil zo geld inzamelen voor gezinnen met een kind met kanker. Bo Minnee is een oud-leerling van onze school. In het voorjaar van 2014 is zij overleden aan kanker.
Meer informatie over en activiteiten van de Stichting Bo Minnee vindt u op de Facebook-pagina van de stichting.

Zoals u in het jaaroverzicht en/of de kalender op de website hebt kunnen lezen, is er op maandag 9 november een piekdag.
De piekdag is een leerling-vrije dag waarop leerkrachten tijd krijgen om aanvullende werkzaamheden te verrichten.
Alle leerlingen zijn die dag vrij. Wanneer er genoeg aanmeldingen zijn biedt de BSO van het Kindcentrum Schalkhaar opvang.
Met ingang van volgende week doen wij mij aan de campagne schoolfruit. Drie dagen per week, op dinsdag, woensdag en donderdag krijgen de leerlingen van de Sleutel fruit of groente op school.
Dit fruit wordt voor de ochtendpauze opgegeten. U hoeft kind(eren) voor die pauze op die dagen geen fruit of iets dergelijks mee te geven.
Brood voor de lunch en drinken voor de beide pauzemomenten moet nog wel meegegeven worden. Meer informatie leest u in de nieuwsbrief van november.
In tegenstelling tot wat in de jaarkalender staat, vindt de versieravond voor Sinterklaas niet plaats op 23 november, maar op 16 november.
Tijdens de versieravond wordt de school door ouders en leerkrachten onder leiding van de ouderraad in Sinterklaassfeer gebracht. De versieravond voor kerst vindt gewoon volgens planning plaats op maandag 7 december. Binnenkort ontvangt u verder informatie.
Woensdag 7 oktober vindt de kick-off van de Kinderboekenweek plaats. Het thema van dit jaar is Raar, maar waar! Boeken over natuur, techniek en wetenschap staan centraal . In alle groepen van De Sleutel wordt tussen 7 en 15 oktober regelmatig aandacht besteed aan leesbevordering in relatie tot het thema.
Stukje toevoegen over Kinderboekenweek naar aanleiding van verzoek van Marit. Eventueel even navragen.

  
In de periode van 5 oktober t/m 20 november zijn er weer kind-ouder-gesprekken. U kunt een passende datum en tijdstip aangeven op de inschrijfformulieren bij de lokalen.
In de kind-oudergesprekken presenteren de leerlingen van groep 1 t/m 8 het rapportfolio aan hun ouders.  De afgelopen weken hebben de leerlingen een doel gekozen op het gebied van de daltonpijler ‘vrijheid en verantwoordelijkheid’.  Elke kind heeft nagedacht over de manier waarop zij het doel willen bereiken. In de loop van deze rapportfolio-periode verwachten de kinderen hun gestelde doel(en) te bereiken.  Op 20 november krijgen de leerlingen hun rapportfolio mee naar huis.

Het team van De Sleutel kijkt terug op een geslaagde workshopavond, hoewel de opkomst wel wat tegenviel. We zijn blij met de complimenten die we hebben gekregen over de ander opzet en over de inhoud van de verschillende workshops.    
De PowerPoints van de workshop kunt u binnenkort teruglezen als download op de website.
Op dinsdag 22 september, tijdens de gecombineerde workshop-grote ouderavond, hebben we afscheid genomen van vier mensen uit de Ouderraad (OR): Annette Luteijn, Anne Mulder, Bianca Birza en Jacqueline Adriaanse (die vanwege gezondheidsredenen haar functie van penningmeester moest neerleggen). We willen namens ouders, leerlingen en team bedanken voor hun inzet.  

Op dinsdag 22 september, tijdens de gecombineerde workshop-grote ouderavond heeft de medezeggenschapsraad (MR) verslag gedaan van haar activiteiten van het afgelopen jaar. De PowerPoint van dit verslag is binnenkort als download terug te lezen op de website. De MR heeft aan de ouders input gevraagd aan de hand van de volgende vragen:
* Waarom heeft u destijds voor De Sleutel gekozen?

Vrijdag 2 oktober worden de schoolfoto’s uitgedeeld. U kunt als ouders, uw bestelling plaatsen op de beveiligde bestelsite: webshop.photolecole.nl. U heeft als ouders hiervoor een loginnummer en wachtwoord nodig, welke vermeld staan op de bestelkaartjes. Bestellingen van meerdere kinderen kunt u samenvoegen.

Op school zijn twee vertrouwenspersonen. Dit zijn onze ib ’er Marit Ranzijn en juf Judith Helderman. Kinderen, ouders en teamleden kunnen naar hen toe als ze een probleem hebben op het gebied van angsten, agressie, seksuele intimidatie ed. Deze medewerkers hebben een luisterend oor. Ze behandelen alles zo discreet mogelijk. Ze werken volgens het protocol ongewenst opvoedgedrag, kindermishandeling en seksueel misbruik. Eind september / begin oktober zullen de vertrouwenspersonen de klassen bezoeken om de kinderen informatie hierover te geven. De kinderen krijgen dan een foldertje mee, zodat u thuis ook op de hoogte bent en er met uw kind over kunt praten.

Van 5-16 oktober zijn de schaatspromotieweken in de Scheg. In het kader daarvan zijn wij uitgenodigd om met de kinderen naar de ijsbaan te komen. Wij gaan op maandag 12 oktober a.s. naar de ijsbaan. De kinderen worden opgehaald met de bus om 09.30 uur en om 11.30 uur zijn we weer terug. Ouders zijn van harte welkom om de kinderen te helpen met schaatsen onderbinden, de koffie staat klaar. Ouders kunnen niet mee in de bus, dus moeten op eigen gelegenheid naar de Scheg gaan.

We zijn volop in ontwikkeling met betrekking tot het aanbod begaafde leerlingen op De Sleutel. Voor de (hoog)begaafde leerlingen zijn wij sinds vorig schooljaar, naast het aangepaste aanbod voor taal en rekenen (het compacten en het verbreden/verdiepen) binnen de klas, gestart met projectmatig onderwijs buiten de klas.

Aankomende herfstvakantie komt Soccer Partners, met mascotte Soccie, naar Deventer toe. Op het sportcomplex van Sportclub Deventer staat van 21 oktober tot en met 23 oktober een voetbal driedaagse centraal voor alle kinderen vanuit Deventer en omgeving. Meer informatie hierover vindt u in de bijlage.

Binnenkort

Onderstaande agenda is onder voorbehoud. Door het Coronavirus is nog niet op voorhand te bepalen of alles door kan gaan. We werken aan een aangepaste agenda voor de rest van het schooljaar.

Maandsluiting groep 5 t/m 8 (ouders welkom)
vrijdag 05 juni 2020 Schoolkamp groep 8
dinsdag 09 juni 2020 Nationale Buitenspeeldag
woensdag 10 juni 2020 Schoolreis groep 1-2
vrijdag 12 juni 2020 Piekdag: alle kinderen vrij
vrijdag 19 juni 2020 Wenochtend: alle kinderen naar hun nieuwe groep
woensdag 24 juni 2020 Modderdag (IVN)
vrijdag 26 juni 2020 .00 Voorstelling groep 8 voor oudere broers-zussen-opa’s-oma’s-enz.
maandag 29 juni 2020 -
13:30 uur Afscheid groep 8
dinsdag 30 juni 2020 Voorstelling groep 8 (voor Sleutel-kinderen)
dinsdag 30 juni 2020

Zoeken op deze site