2016 03 17 social media avondDe ouderraden van De Sleutel en de Nicolaasschool hebben de handen ineen geslagen om een gezamelijke ouderavond te organiseren. Er is gekozen voor het thema social media.
We kunnen er met z’n allen niet meer omheen en onze kinderen groeien er mee op.

In verband met twee studiedagen van het team hebben de leerlingen van De Sleutel een extra lang paasweekeinde van  woensdag t/m maandag.  
Op woensdag 23 maart komen alle leerkrachten van de openbare scholen van Deventer bijeen om van elkaar te leren.
Er  worden workshops gegeven naar aanleiding van het thema ‘When the why is clear, the how is easy’ (The golden circle van Sinek:)  
Op donderdag 24 maart gaan het team van De Sleutel verder met een verdieping van ons daltonconcept gericht op de  rapportfolio-ontwikkeling en 21 e  eeuwse vaardigheden.

Hierbij een herinnering voor de thema-avond die de ouderraad van De Sleutel en de Nicolaasschool
organiseren op donderdag 17 maart as. Het onderwerp is social media voor kinderen. Hoe ga je als
ouder/verzorger om met alle verschillende soorten en mogelijkheden die social media biedt? Alwin Zandvoort
is de gastspreker. De avond begint om 19.30 uur op de Nicolaasschool in Schalkhaar. U kunt zich aanmelden
via . We zien u graag op 17 maart!

Vorige week is de laatste les Rots & Water van groep 7 geweest.
De hele bovenbouw heeft inmiddels een diploma en een  R&W Sleutelhanger gekregen. Volgende week komt er weer iemand vanuit het "onderzoek naar de effecten van Rots &  Water" om een enquête af te nemen bij de groepen 6,7 en 8.
Deze hebben ze voorafgaand aan de training ook gemaakt.  Wij zijn benieuwd naar de uitkomst.
Het gaat om een algemeen beeld, er is geen inzicht in individuele vorderingen.   
Wij hopen dat de leerlingen de kennis die ze hebben opgedaan meenemen en toepassen wanneer ze dat nodig hebben.  
Het Rots & Waterteam. 

Op dinsdag 22 maart houden we het paastontbijt. U hebt hier onlangs een mail over ontvangen. Bij de ingang van de  klaslokalen hangt een lijst waar u of uw kind kan aangeven wat voor lekkers uw zoon of dochter meeneemt.
We  verwachten dat het (weer) een gezellige en heerlijke Paasviering wordt.

Sinds kort is de MR versterkt met lerares Eveline Slagter. Zij voorziet de MR van een portie fris, deskundig bloed.  Met Eveline is de MR ook weer compleet op volle sterkte om de betrokkenheid van ouders bij het schoolbeleid te  stimuleren. Klik hier voor meer informatie  over de MR. Heeft u een vraag of suggestie voor de MR:
Of spreek een van de MR-leden aan op het schoolplein of in de supermarkt.
Wij gaan graag met u in gesprek"

In verband met gespreide schoolvakanties in Nederland wordt er volgende week geen schoolfruit bezorgd. Het schoolfruit wordt logitsitek gezien landelijk geregeld.
Om de schoolfruit-gedachte ook volgende week in ere te houden, verzoeken wij u vriendelijk om uw kind volgende week fruit mee te geven voor de kleine pauze.
2016 02 groep6 moestuinHoewel het buiten nog steeds herfst lijkt zijn de voorbereidingen voor het nieuwe moestuinseizoen al weer in volle gang.

In de enveloppe die de kinderen van groep 4 t/m 8 vandaag hebben meegekregen, bevindt het eerste rapport van dit schooljaar. Zoals aangekondigd krijgen de kinderen een ‘mooiere’ versie mee op 18 maart. Dan gaat namelijk de map rapportfolio mee. Het rapport is dan één van de onderdelen in deze map. Het rapport van de leerlingen van groep 3 gaat volgende week mee, omdat de leerkrachten de resultaten van de wintersignalering van Veilig Leren Lezen hierin mee willen nemen.

Op donderdag 17 maart organiseren de ouderraad van De Nicolaasschool en Obs De Sleutel een gezamenlijke interactieve thema-avond over het effect en gebruik van social media op kinderen. Dit is bedoeld voor
ouders / verzorgers van kinderen in groep 1 tot en met 8. Niet alleen Whats-app en Facebook maar ook spelletjes en You tube kunnen een grote impact hebben, meer dan je in eerste instantie zou denken.

De Nationale Voorleesdagen zijn gestart op woensdag 27 januari op spectaculaire wijze met een heus Voorleesfestival. Op diverse plekken in de school werd uit verschillende boeken voorgelezen aan de leerlingen en ouders.
Speciale gast op dit Voorleesfestival was cabaretier en schrijver Vincent Bijlo, die samen met zijn echtgenote Mariska Reijmerink hun boek "Bink en Pip gaan naar Engeland" tot leven bracht.

Aangezien ik het aankomend half jaar op de donderdagen in groep (6/)7 bij Erwin  stage ga lopen, wil ik mij graag even aan u voorstellen. Mijn naam is Nynke Haven en volg momenteel de deeltijd opleiding Pabo aan het Saxion hier in Deventer en ben derdejaars student. Ik heb al in diverse groepen stage gelopen, maar een stage in groep (6/)7 is nieuw voor mij. Een mooie uitdaging waar ik heel veel zin in heb.

Als bijlage vindt u de uitslag van de ouderenquête continurooster 2014.
Als bijlage vindt u een flyer met twee Triple P activiteiten van het CJG: een oudercursus en een lezingenreeks.
We willen deze graag onder de aandacht brengen van ouders.
De Nationale Voorleesdagen zijn gestart op woensdag 27 januari op spectaculaire wijze met een heus Voorleesfestival. Op diverse plekken in de school werd uit verschillende boeken voorgelezen aan de leerlingen en ouders.
Speciale gast op dit Voorleesfestival was cabaretier en schrijver Vincent Bijlo, die samen met zijn echtgenote Mariska Reijmerink hun boek "Bink en Pip gaan naar Engeland" tot leven bracht. Ook de andere voorlezers waren mensen van buiten de school, bijvoorbeeld een bestuurder van Openbaar Primair Onderwijs Deventer, ouders, oud-leerkrachten, opa's en oma's en ga zo maar door. Ook was de Gele Verhalenbus van de Bibliotheek Deventer van de partij.

2016 01 uilengroep presentatieDe Uilengroep, bestaande leerlingen die op donderdag een extra uitdagend onderwijsaanbod krijgen, heeft donderdag 7 januari in de grote zaal de afsluiting van hun projecten over landen en over zeeën en oceanen gepresenteerd aan ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden.

20016 01 voorlezenU hebt de afgelopen week al een bericht over het voorleesfestival van 27 januari 2016.                                    
Het festival begint om 11.30 uur en duurt tot ongeveer 12.05 uur. 

De komende weken worden er met enige regelmaat Cito-toetsen afgenomen. Dit geldt voor de leerlingen van groep 3 t/m 8. In de kleutergroepen worden geen Cito-toetsen gedaan.
Aan de hand van deze toetsen volgen we de ontwikkeling van onze leerlingen. Verder gebruiken we de toetsgegevens ook om onze onderwijsopbrengsten te monitoren.
De resultaten van uw kind(eren)  kunt u, wanneer een toets is afgenomen, vinden via het ouderportaal van Parnassys. Wanneer er aanleiding toe is, zal de groepsleerkracht contact met u opnemen om de toetsresultaten met u te bespreken. Ook wanneer u daar zelf behoefte aan heeft, kunt u contact opnemen met de leerkracht.

Binnenkort

Onderstaande agenda is onder voorbehoud. Door het Coronavirus is nog niet op voorhand te bepalen of alles door kan gaan. We werken aan een aangepaste agenda voor de rest van het schooljaar.

Maandsluiting groep 5 t/m 8 (ouders welkom)
vrijdag 05 juni 2020 Schoolkamp groep 8
dinsdag 09 juni 2020 Nationale Buitenspeeldag
woensdag 10 juni 2020 Schoolreis groep 1-2
vrijdag 12 juni 2020 Piekdag: alle kinderen vrij
vrijdag 19 juni 2020 Wenochtend: alle kinderen naar hun nieuwe groep
woensdag 24 juni 2020 Modderdag (IVN)
vrijdag 26 juni 2020 .00 Voorstelling groep 8 voor oudere broers-zussen-opa’s-oma’s-enz.
maandag 29 juni 2020 -
13:30 uur Afscheid groep 8
dinsdag 30 juni 2020 Voorstelling groep 8 (voor Sleutel-kinderen)
dinsdag 30 juni 2020

Zoeken op deze site