Op de vergaderdag heeft het team besloten dat we het prijzengeld dat we van ons bestuur hebben ontvangen in verband met het winnen van de onderwijsprijs 2016 geheel ten goede zullen laten komen aan het schoolplein. Aan de ‘boom’, die de afgelopen weken bij verschillende ingangen heeft gestaan, hebben veel kinderen en ouders een blaadje gehangen met de wens voor meer uitdagende, speelsere en gezelligere schoolpleinen. Het team vindt dit ook belangrijk.
Achter de schermen wordt al druk overleg gevoerd met de leerlingenraad en de ouderraad over de precieze besteding. De inrichting van het buitenlokaal zal vrij snel na de zomervakantie gerealiseerd worden. De Jantje Beton gelden vanuit de actie van de leerlingenraad worden daar ook bij meegenomen. Daarnaast zal ook de collectie buitenspeelgoed aangevuld worden. Met de ouderraad en de leerlingenraad onderzoeken we momenteel andere mogelijkheden voor mooiere schoolpleinen .