De uitslagen van de oude toetsen en de nieuw ingevoerde toetsen kunt u vanaf maandag 4 juli weer inzien. Het gedeelte dat betrekking heeft op de handelingsplannen kunt vanaf vrijdag 8 juli weer inzien.
Wanneer u na het opnieuw openstellen van het ouderportaal vragen of opmerkingen heeft, maakt u dan even een afspraak met de groepsleerkracht. Als de groepsleerkracht daar aanleiding toe ziet, zal hij of zij met u contact opnemen.