Gedurende de toetsperiode zijn de uitslagen van de methode-onafhankelijke toetsen niet zichtbaar in het ouderportaal van Parnassys. Dit zijn voornamelijk de toetsen van het CITO. Vanaf 4 juli kunt u de uitslagen van de oude toetsen en de nieuw ingevoerde toetsen weer inzien.
De ervaring uit voorgaande toetsperiodes leert dat we tussentijds veel vragen krijgen per toets. Wanneer u na het opnieuw openstellen van dit gedeelte van ouderportaaal vragen of opmerkingen heeft, maakt u dan even een afspraak met de groepsleerkracht. Als de groepsleerkracht daar aanleiding toe ziet, zal hij of zij met u contact opnemen.