De gezamenlijke onderwijsbesturen van de scholen in Deventer willen graag dat alle basisscholen in onze gemeente met ingang van 1 augustus 2017 overgaan naar 5 gelijke schooltijden. Overgaan naar een dergelijke schooltijden-model heeft voor De Sleutel een aantal voordelen en een aantal nadelen. Volgende week ontvangt u een uitnodiging voor een ouderavond over 5 gelijke schooltijden op 30 juni aanstaande. Tegelijk met deze uitnodiging ontvangt u van mij als directeur ook een toelichtende brief. Na een algemene voorlichting wil ik als directeur van De Sleutel met u in gesprek over de voor- en nadelen van 5 gelijke tijden voor De Sleutel.