De actie van de leerlingenraad om via Jantje Beton geld in te zamelen  voor het buitenlokaal loopt nog door t/m 8 juni. De leerlingenraad geeft aan dat de actie nog wel een flinke boost kan gebruiken! Wil u uw kind(eren) aanmoedigen aan familie, vrienden en (naaste) buren loten te verkopen.
Op 10 juni moeten de verkoopboekjes weer retour naar school, dus ook als het boekje nog (deels) ongebruikt In september ontvangen we van Jantje Beton officieel bericht over de totaalopbrengst.