De afgelopen periode hebben veel ouders en verzorgers geassisteerd bij verschillende buitenschoolse activiteiten. Onlangs heeft u in de media weer kunnen lezen dat ondersteuning van ouders essentieel is voor de organisatie van activiteiten in en om school. Wij kunnen dit beamen.
Verschillende groepen hebben onder leiding van de natuurouders en andere hulpouders genoten van natuureducatieve uitstapjes. Veel ouders hebben meegelopen met de Avond-4-daagse.  
Mede namens het team en de ouderraad heel erg bedankt voor uw inzet!!