Enkele kinderen van de bovenbouw hebben samen met juf Greta nagedacht over het groener maken van het schoolplein. Eén van de ideeën die door de leerlingenraad is opgepikt is het inrichten van een buitenlokaal.
Daarvoor zal de huidige overdekte fietsenstalling een make-over krijgen, zodat daar diverse buitenlesactiviteiten kunnen plaatsvinden. Daarbij kunt u denken aan lessen natuur en techniek waarbij bijvoorbeeld water aan te pas komt, opdrachten die vanwege geluidsniveau minder geschikt zijn om in het gebouw uit te voeren. In de pauzes kan het buitenlokaal gebruikt worden als overdekte chillplek. In de plannen van de leerlingenraad wordt de huidige fietsenstalling dan verplaatst naar de zijkant van de school.

Om inrichting van het buitenlokaal te financieren wil de leerlingenraad mee doen met de landelijke actie van Jantje Beton *).  Leerlingen van groep 3 t/m 8 wordt gevraagd om loten te verkopen voor deze actie. Daarbij willen wij als school aan bevelen om vooral familie, vrienden en bekenden te benaderen voor de lotenverkoop. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om een uitgebreide langs-de-deuren-actie te houden. Volgende week zal de leerlingenraad de groepen 3 t/m 8 bezoeken om hen enthousiast te maken voor de actie.

Vanuit de de leerlingen, de ouderraad en het team zijn diverse ideeën om ons schoolplein uitdagender te maken. Dit is een eerste stap. Er liggen meer plannen in het verschiet. Hier gaan we volgende schooljaar verder mee.

*)De Jantje Beton loterij is voor scholen de kans om bij te dragen aan buitenspeelplezier voor alle kinderen én geld te verdienen voor hun eigen schoolplein: de ene helft van de opbrengst gaat naar de school, de andere helft naar buitenspeelprojecten van Jantje Beton. Mede dankzij de opbrengst van de Jantje Beton loterij kunnen ook in de toekomst samen met kinderen en buurtbewoners speelplekken verbeterd en gecreëerd worden.