Van maandag 23 mei t/m donderdag 26 mei wordt de Avond4daagse weer in Deventer gelopen. Voor de maandag-, dinsdag- en woensdagavond zijn wij op zoek hulpouders die de Avond4daagse commissie willen helpen met het voorzien drinken en lekkers op de gezamenlijke rustplaatsen. Je kunt je hiervoor aanmelden via
Na aanmelding volgt er meer informatie. Alvast bedankt voor je hulp!