Vorige week is de laatste les Rots & Water van groep 7 geweest.
De hele bovenbouw heeft inmiddels een diploma en een  R&W Sleutelhanger gekregen. Volgende week komt er weer iemand vanuit het "onderzoek naar de effecten van Rots &  Water" om een enquête af te nemen bij de groepen 6,7 en 8.
Deze hebben ze voorafgaand aan de training ook gemaakt.  Wij zijn benieuwd naar de uitkomst.
Het gaat om een algemeen beeld, er is geen inzicht in individuele vorderingen.   
Wij hopen dat de leerlingen de kennis die ze hebben opgedaan meenemen en toepassen wanneer ze dat nodig hebben.  
Het Rots & Waterteam.