Als bijlage vindt u de uitslag van de ouderenquête continurooster 2014.