2016 01 uilengroep presentatieDe Uilengroep, bestaande leerlingen die op donderdag een extra uitdagend onderwijsaanbod krijgen, heeft donderdag 7 januari in de grote zaal de afsluiting van hun projecten over landen en over zeeën en oceanen gepresenteerd aan ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden. Met deze groep leerlingen geven we het principe van eigenaarschap over het eigenaarschap. Ook wordt er in de projectlessen actief ingezet over wat men ook wel hogere-orde-denken noemt:
Hogere orde-denken gaat over complexere denkvaardigheden, zoals analyseren, evalueren en creëren. Die laatste twee zijn minder vanzelfsprekend. Evalueren is het bedenken en gebruiken van criteria om iets te toetsen: een idee, de aard van een probleem, het nut van een oplossing, enzovoort. Het is een opmaat naar wetenschappelijk denken. Het gaat dan vooral om het proces van denken, informatie verzamelen, overleggen, afwegen, formuleren, uitproberen en bijstellen. Creëren vraagt voorkennis en vaardigheden, verzamelen, analyseren en selecteren, plannen en ontwikkelen, uitvoeren en evalueren, bijstellen en steeds zorgen dat de oplossing of het product iets toevoegt aan wat al bestaat.