mr jestemtelt
Tijdens de ouderavond konden ouders hun mening geven over de school. Vele ouders hebben dit gedaan door    viltjes (geeltjes) te plakken onder vier vragen.
Dat gaf veel energie!

Afgelopen MR vergadering heeft de MR de uitkomsten verwerkt en antwoorden gegroepeerd (zie foto hiernaast): Opvallende uitkomsten waar we verder mee kunnen als school. Maar ook uitkomsten die vragen om vervolgactie.

De belangrijkste uitkomsten in een notendop:

Waarom heb je voor de Sleutel gekozen
-    De open, sociale, dorpse, persoonlijke sfeer
-    Omdat het onderwijs openbaar is
-    De persoonlijke benadering
-    Vanwege het Dalton onderwijs
-    Vanwege goede verhalen van anderen

Wat moeten we houden:
-    De gezellige, kleinschalige sfeer
-    Het laagdrempelige persoonlijke contact team/ouders
-    Goed onderling functionerend en blijvend ontwikkelend team
-    Aandacht voor diverse activiteiten, betrokkenheid
-    Rapportfolio
-    Ieder kind versterken in zijn eigen kwaliteiten

Waar erger je je aan:
Veruit de meeste antwoorden gingen over het gebouw. De uitstraling, indeling etc. etc. Daarnaast nog een stuk over communicatie (weekopening vs weeksluiting bijvoorbeeld)

Hoe kunnen ouders meer betrokken worden bij het beleid van de school:
-    Goed en zorgvuldig communiceren
-    Enthousiasme zoals op de OuderAvond was te zien, vasthouden
-    Naast de nieuwsbrief ouders persoonlijk benaderen
-    Leuke dingen doen (zoals Zomerfeest)
-    Ideeënbus openen (al dan niet digitaal)

Omzetten naar ACTIE
Vanuit deze antwoorden krijgen we een heel aardig beeld van de huidig identiteit van de school. Met verbeterpunten kunnen we aan de slag. Hetzelfde geldt voor wat we moeten houden als school. Vanuit de MR willen we tijdens de volgende vergadering acties definiëren richting de toekomst. We willen alle ouders van harte uitnodigen om –omdat ze tijdens de vorige ouderavond verhinderd waren – alsnog hun antwoorden te geven op bovenstaande vragen. Andere suggesties zijn ook welkom! Mail naar: