Vorige maand is er namens de OR een mail gestuurd. In die mail heeft de OR haar nieuwe werkwijze en de diverse commissies voor alle activiteiten voor de kinderen op school beschreven én het verzoek om u aan te melden.
We hebben inmiddels 11 aanmeldingen binnen, en met die ouders is de OR erg blij MAAR wij hadden toch wel veel meer aanmeldingen verwacht! Met alleen deze aanmeldingen kan de OR met de leerkrachten geen Sinterklaasfeest, kerstviering e.d. organiseren. Als elke ouder 1,5 uur per schooljaar helpt dan kunnen wij onze kinderen een gezellig schooljaar geven met leuke en enthousiaste activiteiten. Dat moet toch mogelijk zijn? U realiseert zich wellicht niet dat ouderbetrokkenheid belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen.
Op maandagavond 16 november a.s. gaan we de school weer in sinterklaassfeer brengen en daarvoor hebben we nog ouders nodig. Meld u dus snel aan!  Dat kan op mailadres: of u kunt zich bij één van de OR-leden aanmelden. We beginnen om 19.30 uur en we zien u dan graag op school, ook de ouders die zich al aangemeld hebben! Op 7 december wordt de school van Sint- naar Kerstsfeer omgetoverd, ook dan rekenen wij op u!!