Het team van De Sleutel kijkt terug op een geslaagde workshopavond, hoewel de opkomst wel wat tegenviel. We zijn blij met de complimenten die we hebben gekregen over de ander opzet en over de inhoud van de verschillende workshops.    
De PowerPoints van de workshop kunt u binnenkort teruglezen als download op de website.