Op dinsdag 22 september, tijdens de gecombineerde workshop-grote ouderavond, hebben we afscheid genomen van vier mensen uit de Ouderraad (OR): Annette Luteijn, Anne Mulder, Bianca Birza en Jacqueline Adriaanse (die vanwege gezondheidsredenen haar functie van penningmeester moest neerleggen). We willen namens ouders, leerlingen en team bedanken voor hun inzet.  

De nieuwe OR bestaat nu uit de volgende leden:  
* Marjolein Beumers (voorzitter)  
* Hester de Wilde (secretaris)  
* Julitta Visser (notulist)
* Ilona Veldwijk (penningmeester)  
* Kim Lodeweges (lid)
* Ine Dijkerman (vanuit het team)