Logo-De-Sleutel-transparant
Op dinsdag 22 september, tijdens de gecombineerde workshop-grote ouderavond heeft de medezeggenschapsraad (MR) verslag gedaan van haar activiteiten van het afgelopen jaar. De PowerPoint van dit verslag is binnenkort als download terug te lezen op de website. De MR heeft aan de ouders input gevraagd aan de hand van de volgende vragen:
* Waarom heeft u destijds voor De Sleutel gekozen?
* Wat doet de Sleutel zo goed dat we dit absoluut moeten blijven doen?
* Wat is uw grootste ergernis aan de Sleutel?
* Hoe kan de MR nog meer ouders betrekken bij het beleid van de school?  
De MR gaat zich in haar volgende vergadering buigen over de reacties op deze vragen.  U wordt hierover nader ge├»nformeerd.

Nieuwsgierig naar de aanleg van ons nieuwe Groene schoolplein?

Klik hier voor het laatste nieuws

Binnenkort

Zomervakantie
maandag 19 aug 2019
Go to top